gtag('config', 'UA-146049129-1');

Dầu Castrol 20w50

Dầu Castrol 20w50

Giá sản phẩm:  

Cảnh Thủy Dầu Castrol 20w50 Magnatec bám dính vào các bề mặt kim loại trong  động cơ tạo nên một lớp bảo vệ giúp làm giảm đáng kể sự mài mòn. Vì chúng bám  dính vào các bộ phận chủ yếu của động cơ, nên luôn sẵn sàng để bảo vệ ngay vào  lúc bạn […]

Thông tin sản phẩm

Trợ giúp

Zalo

0967074459